Internet Archive BookReader

Daleel -e- Namaz By Shaykh Mufti Shoaibullah Khan Miftahi